COMPANYIA TEATRAL MAGIC EMPENTA

COMPANYIA TEATRAL MAGIC EMPENTA

20 de julio de 2010

"el infinito en la palma de la mano"
És una lectura dramatitzada d'un capítol del llibre de Gioconda Belli.
A la lectura hi apareixen els personatges: Adan, Eva i serp.
Parlem del tema de la creació del món, de Adán i Eva i la temptació de la serp.S'acaba amb una reflexió ecològica.
Tot recolçat amb imatges i música.